2014 Karel Capek Prize

The Cena Karla Capka 2014 was given at Parcon-Istrocon in Bratislava this past weekend.

My software will not reproduce all of the special characters. The link above will take you to the award page in the original language. Or you can make do with the list of winners that follows the jump which is accompanied by a Google Translate rendering in English.

Mikropovídka
1. Lipšanský Jan: Pr?chody – ud?lena cena Pulec
2. Salášková Veronika: Rutinní vyšet?ení
3. Doležal Karel: Sedminožnice

Krátká povídka
1. Seiner Hanuš: Ve válce se stochastikou – ud?lena cena Pulec
2. Doležal Karel: Šperk
3. Molcarová Václava: P?šák bou?e
4. Švancara Jan: Simplephone
5. Matoušková Tereza: Kuli?ka hroznového vína

Povídka
1.  Fiala Adam: Poutník – ud?lena cena Pulec
2. Sedlá?ková Eva: Lovci dve?í
3. Va?ková Jana: Ilja
4. Zelenka Jaroslav: Jezerní národ
5. Dvo?áková Miroslava: Mám lidi docela rád

Novela
1. Sn?go?ová Kristýna: Lék – ud?lena cena Mlok

Karel ?apek Prize

Mikropovídka
First Lipšanský Jan: Passages Tadpole Award
Second Salášková Veronika: Routine
Third Karel Dolezal: Sedminožnice

Short Story
First Hanus Seiner: In a war with stochastics Tadpole Award
2nd Karel Dolezal: jewelry
Third Molcarová Vaclav pawn storm
Jan 4th Švancara: Simplephone
5th Matoušková Tereza: Ball grape

Story
Fiala first Adam: The Wanderer Tadpole Award
Second Sedlá?ková Eva: Hunters doors
Third Va?ková Jana: Ilja
4th Jaroslav Zelenka: Lake Nation
5th Dvorakova Miroslava: I quite like people

Novela
First Sn?go?ová Christine: Medicine awarded Newt


Discover more from File 770

Subscribe to get the latest posts sent to your email.